Follow Jesus, quit all other things

Miriam Blog

Vorig week heb ik een blog geschreven over don’t dream, follow Jesus! Een verhaal naar wat ik hoop je prikkelt om naar je eigen leven te kijken om te zien waar het in jouw leven om gaat. Het heeft mij bij mij in ieder geval tot nieuwe inzichten geleid. Aan de ene kant confronterend maar tegelijkertijd ook vrijzettend!

De vraag die mij bezig hield deze week is: wat houdt dat dan in om Jezus te volgen. Op zich na 33 jaar kerkbezoek en een gedegen zondagschooltijd te hebben gehad, kan ik hier heel veel zinnige dingen op zeggen wat ook veelal waar is. Een begrip waar ik mee ben opgegroeid als churchkid is het doen van de wil van God. Dit komt verschillende keren terug in de bijbel. In Matheus 7 geeft Jezus aan dat het niet gaat om wie HERE HERE zegt maar wie de wil van de Vader doet. In dit bijbelgedeelte wordt het doen van Zijn wil gekoppeld aan het kennen van God.

De ‘to do bril’
De wil van God is voor mij lang een mooie zin geweest maar zo abstract en vaag dat ik niet wist wat ik ermee moest. Als ik wilde dat ik de zondagschooljuf een compliment aan mij gaf dan gaf ik dit als mooi evangelisch antwoord. Maar waar het nu allemaal om ging was mij een raadsel. Naarmate ik ouder werd, ging ik het begrip zelf invullen door om mij heen te kijken en te kopiëren wat ik om mij heen zag gebeuren. En dat ging vooral om het doen. Dus ik ging vooral veel doen. En in die tijd heb ik gemerkt dat je als christen enorm veel kan doen en dat het lijstje met to do’s blijft groeien. Wanneer je bijvoorbeeld Matheus hoofdstuk 5-7 leest met de do bril op dan heb je al genoeg voer om daar enige tijd mee bezig te zijn. En dat deed ik dus ook! Want wat ik doe wil ik ook goed doen. En goed willen doen en een alsmaar groeiende lijst aan to do’s is een dodelijke combi heb ik ontdekt! En na heel lang hard mijn best te hebben gedaan om het allemaal goed te doen was op een gegeven moment het spreekwoordelijke pijpje leeg.  Er brak een periode aan dat ik een enorme hekel kreeg aan dingen die ik moest, ontstond er irritatie als mensen iets van mij verwachtte en was ik zwaar gefrustreerd en boos op God want in mijn beleving was Hij de verantwoordelijke voor die enorme lijst van wat ik moest. Dit zei ik dan natuurlijk niet direct tegen God want dat was ook weer niet goed om zo tegen God te praten. Je kan het al bedenken maar dit ging niet helemaal de goede kant op! In deze tijd hield ik God verantwoordelijk voor heel veel dingen maar hoe kan als God mij zelf de autoriteit heeft gegeven om verantwoordelijk te zijn voor mijn eigen keuzes?

Presteren vs. hard werken
Na een afkoelingsperiode ben ik opnieuw gaan zoeken naar wat de wil van God doen nu inhoudt want ik kon mij niet voorstellen dat God dit van mij vroeg. In deze periode kwam ik erachter dat ik een cruciale stap had overgeslagen. Ik ben opgegroeid in een omgeving waar woorden als je bestemming, je roeping, je doelen, je missie, je visie en je dromen belangrijke vragen waren om over na te denken. Goede vragen denk ik zelf. Alleen wat ik deed is in een actiemodus komen en ging ik keihard werken en mijn best doen om dit zichtbaar te maken in mijn leven en in andere levens. En aan hard werken en je best doen is niet vies. Soms hoor ik dat wel is mensen zeggen: oh pas op je doet te veel, doe nou rustiger aan, je hoeft niet zo hard te werken. Maar als ik mijn bijbel lees zie ik heel veel mensen hard werken en raken we daar niet burn-out van. Waar we wel burn-out en op van raken is van presteren door het gevoel te hebben om te moeten voldoen aan verwachtingen van  jezelf, anderen of van God. En dat is wat ik op een gegeven moment aan het merken was. Ik was bezig om mijzelf te bewijzen door te presteren.

Weten wie je bent als belangrijkste POP
En dit heeft alles te maken met identiteit. En dat is de cruciale stap geweest die ik had overgeslagen. Van bestemming, roeping, droom ben ik direct doorgestapt in de actie maar ben ik vergeten om te groeien in mijn identiteit en daar aandacht aan te geven. Want actie zonder identiteit zorgt op korte of lange termijn voor uitputtingsverschijnselen, burn-outachtige klachten, frustratie en soms voor depressie en klaar zijn met alles. En dit is niet alleen op geloofsgebied, want ik geloof dat dit ook speelt bij de mensen om ons heen waar hoge verwachtingen liggen qua carrière op school, werk, sport. Dat je als mens niet altijd veel geld moet verdienen maar wel als mens moet ontwikkelen en tot zelfontplooiing moet komen. Het is een doel op zichzelf geworden en dit leidt tot veel druk en prestatiedrang. En soms als christen hebben we het dan dubbel zo druk want we moeten het goed doen in het gezin, op school, op ons werk, in onze sport, voor God, in onze kerk en een voorbeeldig burger zijn in de maatschappij.

Branden in plaats van opbranden
Maar ergens door de laatste eeuwen heen is dit beeld van Gods wil doen en presteren een norm geworden in onze westerse kerk en samenleving. En dit is nooit geweest wat God heeft bedoeld voor jou, voor mij en voor al de mensen op deze aardbol! In Matheus 7 koppelt Jezus het doen van de wil van God aan het kennen van Hem. En dat is key voor ons leven. We kunnen het doen van de wil van God niet los zien van het kennen van Hem! Alleen door zo vaak bezig te zijn met een nieuwe prikkel, een nieuwe uitdaging, nieuwe gadgets, nieuwe reisjes, nieuwe boeken, nieuwe preken, nieuwe songs, nieuwe dromen, nieuwe conferenties, nieuwe vrienden, nieuwe kerk, nieuwe opleiding, en ga zo maar door, zijn we zo afgeleid met van alles dat we geen tijd meer over houden om echt gericht te zijn op wie echt LEVEN geeft, voldoening, geluk, blijdschap, rust, vrede, liefde. En zijn naam is JEZUS. Al die nieuwe dingen kunnen goed zijn maar laat het nooit jou en mijn focus afhouden van wat ECHT belangrijk is! En dat is het kennen, het door en door kennen, het verwonderd zijn, verrukt zijn van wie HIJ is. En vanuit het kennen van Hem zal dit ons brengen in het doen van Zijn wil die Zijn licht zal laten schijnen maar ons nooit zal laten opbranden!

Hoe staat het met jou?
Wat houdt jou bezig? Waar staat jouw agenda vol mee? Wat heeft echte focus in jouw leven? Wordt je nog verrast door wie Jezus is of denk je Hem al aardig te kennen of neem je genoegen met hoe je Hem nu kent? Ik moedig je aan: Hij wil nog meer gekend worden door jou 🙂

Bless! Joel