Don’t dream, follow Jesus

Miriam Blog

Laatst zat ik een interview te kijken van Brooke Fraser bij de VOUS conference waarin ze vertelden over haar verlangen om God te aanbidden, over het behalen van haar Grammy Award en wat dit met haar heeft gedaan. Een bijzonder mooi interview waarin ze open en kwetsbaar verteld hoe deze reis voor haar is. Wat mij het meeste is bijgebleven is dat ze zei: Don’t dream, Follow Jesus. Waarnaar ze uitlegde dat ze gestopt is met het maken van strategieën om te behalen wat zij wilt behalen. Brooke geeft aan dat het volgen van Jezus al meer dan genoeg is voor elke dag. Onze missie staat helder beschreven in Markus 12: Hou van God en hou van mensen! En in Matheus 28 staat dat we geroepen zijn om uit te gaan in de hele wereld en alle mensen te maken tot discipelen. Om in die missie te wandelen en afgestemd te zijn op Jezus is genoeg voor elke dag.

Is dromen dan verkeerd? Nee ik geloof dat God ons wilt laten dromen maar dat het altijd gaat om Zijn droom. Wat ik vaak heb zien gebeuren in mijn eigen leven en in die van anderen om mij heen is dat mijn droom belangrijker is geworden dan het volgen van Jezus. We hebben de zaken omgedraaid en God mag meewerken aan onze dromen en wanneer dit niet gebeurt dan zijn we ontevreden en snappen we God niet meer.

We leven al heel wat jaren in een tijd waarin we denken dat alles maakbaar is. Onze levens, verloop van onze carrières, toekomstige partners, de kerk waar we onderdeel van zijn, krijgen van kinderen, roepingen, bedieningen, vrienden, familie en ga zo maar door. We leren elkaar dat als je iets heel graag wilt, je daarop focust en doelbewust stappen in neemt dat alles mogelijk moet zijn. Daarbij pakken we de bijbeltekst dat alles mogelijk is voor hen die geloven en daar gaan we. En iedereen die daar niet in meegaat heeft te weinig focus en heeft zijn doelen niet helder of in Evangelisch Nederland heb je dan te weinig geloof. Ongemerkt leggen we onszelf en elkaar verwachtingen op die niet realistisch zijn en vaak nog ongezond ook.

Ik zie jongvolwassenen om mij heen die graag een partner willen maar en deze maar niet lijken te vinden omdat de droompartner al bij de start aan zoveel eisen moet voldoen en er zoveel beelden zijn ontstaan over hoe de start van een relatie moet verlopen dat uiteindelijk niemand daar aan kan voldoen. Of dat mannen geen initiatief meer durven te nemen omdat ze misschien als stiekem ergens weten niet aan het droombeeld te kunnen voldoen en geen zin hebben om een blauwtje te lopen (want heel de kerk kijkt mee naar zijn poging).

Hetzelfde zie ik gebeuren in werk en in de kerk. Zolang alles bijdraagt aan mijn dromen en ik kan groeien in mijn doelen, blijf ik zitten en doe ik mee. Neemt dit af of zie je de mogelijkheden niet meer haken we af en gaan we op zoek naar wat anders wat voor een bepaalde tijd wel weer mee werkt aan je droom.

Hetzelfde wanneer het gaat om het krijgen van kinderen. Het lijkt soms zo simpel. Je wacht tot het moment in je leven dat je klaar bent voor kinderen, dat het past in je leven en dan stop je met anticonceptie en dan binnen bepaalde tijd word je zwanger. En wanneer dit niet gebeurt of niet binnen een bepaalde tijd dat je dit had verwacht dan roept dit vragen op en kan je gaan twijfelen of God echt wel goed is en het beste met je voor heeft.

En zo kan ik diverse voorbeelden geven waarin ik denk te zien dat onze dromen belangrijker zijn geworden dan het volgen van Jezus. God is goed, Hij heeft ons geluk voor ogen en geeft ons een hoopvolle toekomst. We mogen ons geloof richten op Jezus en zien dat Hij bovennatuurlijk beweegt in ons leven. Betekent niet dat ons leven maakbaar is en dat wij bepalen wat God wel of niet moet doen in ons leven. Jezus is onze leidsman en voleinder van ons geloof. Jezus roept ons op om hetzelfde te doen als wat Hij deed: de wil van de Vader. En dat heeft alles te maken met een dagelijks afstemmen op onze Papa. Groeien in intimiteit met Hem. Ervaren hoe groot Zijn liefde is voor jou en mij en voor alle mensen die wij elke dag tegen mogen komen. Ik geloof dat de enige manier om een succesvol leven te hebben is een leven heel dicht bij God waardoor we kunnen zeggen: ik hou van God en ik hou van de mensen om mij heen en ik wil niets liever dan een zegen te zijn voor mijn omgeving door Zijn liefde uit te delen.

Mijn oproep: HOU HET LEVEN SIMPEL! Leg jezelf en anderen geen onrealistische hoge verwachtingen op maar bemoedig elkaar en vuur elkaar aan om je ogen op Jezus te richten. Zoek eerst zijn Koninkrijk en de rest zal je gegeven worden. Lees Zijn woord, praat met Hem en je zal merken dat Zijn droom jouw droom wordt en je geloof groeit waardoor je een bovennatuurlijk leven zal leiden waarin God centraal staat en alle eer ontvangt. Dit is een leven wat voldoening geeft en waarin je zal merken dat je kracht en volharding ontvangt wanneer dingen anders lopen dan jezelf had verwacht.

En je zelfs zoals Paulus kan zeggen in Romeinen: ik ben blij met de moeilijkheden want ze leren mij vol te houden en daardoor wordt mijn geest sterk en leer ik steeds meer op God te vertrouwen en Hij stelt ons nooit teleur want God stort continu Zijn liefde uit in mijn hart.

Stap in de droom van God, zie moeilijkheden en uitdagingen als een mogelijkheid om dichter aan Gods hart te komen, stimuleer elkaar om naar Jezus te kijken, lees Zijn woord en vul je met Zijn wil, laat je leiden door de Heilige Geest, praat over je keuzes en stappen en onderneem actie! Wees proactief en ga ervaren hoe God, mans genoeg is om je zo nodig bij te sturen. Dit gaat alleen makkelijker als je in beweging bent.

 

Bless! Joel

Wil je het interview met Brooke terugkijken dan kan dit via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=34ZC1ci1T3Q