Desire ONE thing, don’t STOP learning

Miriam Blog

De Heer zegt: “Laten wijze mensen maar niet blij zijn over hun wijsheid. Laten sterke mensen maar niet blij zijn over hun kracht. Laten rijke mensen maar niet blij zijn over hun rijkdom. Maar als iemand blij wil zijn, laat hij er dan blij over zijn dat hij Mij kent. Dat hij weet dat Ik de Heer ben, dat Ik goed en liefdevol ben en dat Ik rechtvaardig over de aarde heers. Want dat zijn de dingen waar Ik van geniet, zegt de Heer.

– Jeremia 9: 23 & 24   –

Een tekst die ik vanmorgen las in mijn bijbelleesplan. Opnieuw laat God zien in Zijn woord wat echt belangrijk is, waar het nu werkelijk omgaat in jou en mijn leven. Het gaat God niet in eerste instantie omdat wat Hij ons kan geven zoals rijkdom, wijsheid en kracht. Dit is ook Zijn hart en vergeet niet dat God ons overvloedig wilt zegenen MAAR waar alles omdraait is dat ENE ding: Het kennen van Hem! En wat houdt dat kennen dan in? Dat je ervaart dat Hij Heer is van je leven, dat Hij goed voor je is, liefdevol en rechtvaardig is. En om dit nog een keer te bevestigen zegt God: Want dit zijn de dingen waar Ik van geniet. WOW hoe goed is dit! Want tegelijkertijd houdt dit in dat God niet zo geïnteresseerd is in wat je allemaal kan doen of bereiken maar in jouw hart en wie jij bent als persoon. En het wonder van Zijn liefde en genade is dat Hij ons heilig noemt, geliefd, goed en rechtvaardig. Hij ziet in jou en mij dezelfde eigenschappen als in Hemzelf. Ik geloof dat we God de grootste eer en blijdschap kunnen geven als we gaan erkennen en waarderen hoe Hij ons heeft gemaakt. Dat is aanbidding waar geen nummer tegen op kan!

Liefde als mooie gedachte of DE bron waaruit we leven

Wanneer we het dus hebben over het kennen van God dan gaat het over het kennen van Zijn hart. En als ik denk aan Gods hart dan denk ik aan Zijn liefde voor jou, voor mij en voor alle mensen hier op deze aarde. Heel de bijbel staat vol van hoe groot de Liefde van God is. In mijn leven tot zover heb ik op verschillende momenten ook ontmoetingen gehad met God waarin ik Zijn liefde heb ervaren. En toch blijft Gods liefde voor mij soms nog een mysterie, iets groots waar ik mijn gedachten niet om heen kan krijgen. En soms merk ik bij mezelf dat ik makkelijk kan praten over de liefde van God (omdat we dat nu altijd vaak doen in de kerk) maar eigenlijk niet weet waar het echt over gaat! Soms luister ik naar preken waar het gaat om de liefde van God voor ons en de wereld in nood en dan schiet de gedachte soms voorbij: dit heb ik al zo vaak gehoord, ik ken dit al, weer zo’n simpele evangelische basisboodschap, kan er niet gepreekt worden over de paradoxen in de bijbel en kan er niet wat meer diepgang in aangebracht worden? Herkenbaar of val ik nu van mijn imago als uberheilige af . Ik heb soms het idee dat hoe langer je meeloopt in het kerkleven hoe belangrijker allemaal andere thema’s kunnen worden maar de basis van het evangelie naar de achtergrond kan geraken. De basis van het grote gebod en de grote opdracht: Hou van God, hou van jezelf en hou van anderen en dat we ervoor zorgen dat jij, ik en heel de wereld kennis maken met deze bijzondere, krachtige, extravagante, onvoorwaardelijke, persoonlijke, alles vervullende Liefde, JEZUS!!!

Een man naar Gods hart

Het kennen van God, gaat om het kennen van Zijn hart en Zijn hart is vol van Liefde die al ons verstand te boven gaat! In Johannes 3:16 zegt God: Want alzo lief had ik de wereld dat ik mijn enige zoon gegeven heb zodat iedereen eeuwig met Mij mag leven! Het was Zijn verlangen om de liefde waar Vader, Zoon en Heilige Geest al zo van genoten en perfect was te delen met andere schepselen! En daar komen wij in beeld! Gods hart is dat Hij niets liever doet dan Zijn liefde delen met jou en mij!
In de bijbel komen we David tegen, waarvan God zegt dat hij een man naar Zijn hart is (1 Samuel 13:14b). Wat maakt nu dat David deze speciale onderscheiding krijgt van God? Deze bijzondere ondertitel? Was het zijn gehoorzaamheid aan God? De bijbel laat niet zien dat hij gehoorzamer was dan Mozes, Abraham of andere profeten. Was het dan het najagen van Gods bovennatuurlijke kracht? Ook niet want Elia en Elisa lieten al veel meer van de kracht van God zien! Was het dan zijn militaire succes? Hierin was hij ook niet uniek want Jozua kon er ook wel wat van. Wat maakte David nu tot die unieke persoon die een man naar Gods hart werd genoemd?
Is dit het? Ja dit is het!Het antwoord op die vraag is krachtig en heeft de potentie in zich om een bijzondere beweging vanuit God teweeg te brengen. Want het heeft effect op hoe jij God ziet, en hoe jij God ziet bepaalt de manier hoe je met Hem omgaat, hoe je naar jezelf kijkt en de mate waarin je door geloof in je God gegeven roeping kan wandelen. Wat David doet is niet stoppen bij het feit dat God van Hem houdt en daar genoegen meenemen. Nee, hij is zo gegrepen door die Liefde dat hij wil weten welke emoties eruit voortkomen door ze te onderzoeken en te willen begrijpen! David wilde weten welke wonderen, vreugden maar ook welke schokkende dingen het hart van God vullen. David was nieuwsgierig, hongerig, verlangend om de schoonheid van Gods vurige verlangens te zien! David had vele verantwoordelijkheden als koning maar hij maakte prioriteit en was gepassioneerd van dat ENE ding: leerling zijn in de Liefde van God om Hem echt te kennen!

Levenslang student zijn

In onderwijsland heb je een term: levenslang leren of levenslang ontwikkelen. Wat ermee wordt bedoeld is dat je nooit uitgeleerd bent ook als je een aantal diploma’s hebt. En zo werkt het nog des te meer in onze relatie met God. We mogen nieuwsgierig blijven, onze eigen wijsheden of ervaringen parkeren en verwonderd blijven raken van Gods liefde voor jou, voor mij en voor al Zijn kinderen. Of ze Hem nu al kennen ja of de nee. Of je nu 10, 15, 25 of 80 jaar bent, het bestuderen van de Liefde van God gaat nooit vervelen, je blijft nieuwe diepten ontdekken en elke keer zal de enige gepaste actie zijn om met je neus op de grond te gaan liggen en soms door woorden Papa God te bedanken voor Zijn oneindige genade maar nog vaker dat je niets meer kan uitbrengen dan: Dank U, Dank U, Dank U wel, U bent zo goed!

Hoe is t?

Hoe kijk jij naar God? Hoe zou jij God beschrijven aan je vrienden? Wat zegt dat over hoe je Hem ziet? Hoe jij Hem ziet heeft te maken met hoe jij denkt dat Hij jou ziet en dat heeft invloed op hoe je jezelf ziet. God zei: Laat ons mensen maken naar ONS beeld en gelijkenis. God heeft zichzelf in jou en mij gelegd. Hoe wonderlijk is dat! Kan je dit niet voorstellen en denk je net zoals wat ik lang heb gedacht dat dit voor alle mensen om je heen zo is maar niet voor jou? Neem 15 minuten en denk na over bovenstaande vragen en laat Gods gedachten op je in werken. Spreek ze uit: God is heilig, liefdevol, goed, rechtvaardig naar mij toe en God zegt dat ik ook heilig ben, liefdevol, mooi, rechtvaardig, vreugdevol.
En hoe denk jij over Gods liefde? Als een mooi concept waar je wel genoeg over hebt gehoord? Of ben je nog nieuwsgierig naar Zijn liefde waarvan in Efeziers 3:17-20 over gesproken wordt? Zullen we in staat zijn om Zijn liefde te vatten? Wil je levenslang een student zijn van Gods hart, van Zijn liefde?
Ik wil dat! I need help! Maar we hebben de Heilige Geest die dit verlangen ons hart wilt leggen en ons hongerig, dorstig, verlangend wilt maken naar Gods hart! Vraag de Heilige Geest maar gewoon om dit verlangen in je hart te leggen. Blijf dit bidden totdat je merkt dat er een verlangen groeit wat je nog niet eerder hebt gemerkt! Haha dat is het mooiste wat er is! Geniet ervan!

Tot volgende week!

Bless!! Joel